Menago

System służący do zarządzania terminami dostaw realizowanych przez firmę.

System umożliwia sprawną i pewną rezerwację terminów dostaw produktów do klientów przy ograniczonych zasobach transportowych. Jednocześnie system pomaga obliczyć cenę dostawy, która uzależniona jest od wielu czynników (m.in. odległości klienta od sklepu, gabarytów i wielkości zamówienia).

Ponadto aplikacja, w zależności od profili i uprawnień, umożliwia: edycję ustawień systemowych, zarządzanie użytkownikami, korekcję terminów dostaw oraz generowanie raportów i statystyk. Dodatkowo, istnieje możliwość dowolnego tworzenia profili użytkowników i przydzielania im odpowiednich uprawnień.

Aby sprostać wymaganiom klienta, system jest dostępny w dwóch wersjach jako: serwis WWW oraz aplikacja standalone. Obie wersje mogą ze sobą współpracować jeśli jest taka potrzeba.

W wersji WWW aplikacja jest dostępna zdalnie w poprzez dowolną przeglądarkę WWW z włączoną obsługą JavaScript.

W wersji standalone aplikacja składa się z centralnej bazy danych oraz aplikacji klienckich rozproszonych na terenie firmy. Aplikacja może działać zarówno pod systemami operacyjnymi z rodziny Windows jak i Linux czy Mac OS X.

Menago

Czym się zajmujemy.

Wiadomości